Vores Historie - fortælling og globalisering for
folkeskolens mindste klasser

Introduktion
Vi ved, at fortællinger er et vigtigt element i alle kulturer. At lytte til fortællinger og selv skabe egne historier spiller en central rolle for vores evne til at forstå verden. Når vi deler historier med andre, giver det os en følelse af fællesskab og danner ramme for vores måde at forstå os selv i relation til den verden, vi lever i. Fratages vi muligheden for eller evnen til at fortælle, vil vi oftest opleve at miste forbindelsen til os selv, andre og den verden, vi bebor.

Animationsfilmen Vores Historie er udgangspunktet for et undervisningsforløb, der gennem fortællingens og legens univers gør børnene fortrolige med både deres egen historie og de historier, der udspiller sig i andre dele af verden. Ved at tage fat i børnenes egne livshistorier gøres temaer som globalisering og handel tilgængelige for folkeskolens yngste klasser uden at gå på kompromis med temaernes komplekse karakter.

Når børn fortæller
Animationsfilm og børns historier
Den danske version af Vores Historie
Formål
Om at bruge historier
Om at bruge legen
Undervisningsforløb
DVD